Praktyka Dentystyczna
Leonard Koczorowski
lek. dent. Leonard Koczorowski
podczas zabiegu - 1954 rok.
Praktyka Dentystyczna
humorystyczny wizerunek
Leonarda Koczorowskiego w gabinecie,
przygotowany przez jednego z pacjentów - 1956 rok.


Praktyka Dentystyczna


Historia

Początki Praktyki stomatologicznej LRM mieszczącej się obecnie w Poznaniu przy ul. Międzychodzkiej 14 (dzielnica Grunwald) sięgają roku 1954 roku kiedy to w Poznaniu przy ul. Grobla 7 został otwarty gabinet dentystyczny lek. dent. Leonarda Koczorowskiego. Ten jeden z kilkunastu wówczas prywatnych poznańskich gabinetów dentystycznych przeprowadzał szeroki zakres procedur leczniczych od chirurgii, poprzez stomatologię zachowawczą do stomatologii odtwórczej włącznie. Lek. dent. L. Koczorowski specjalista chirurgii, pracownik Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej wykonywał zarówno w tej jednostce jak i w gabinecie prywatnym szerokie spektrum zabiegów chirurgiczno-protetycznych, w tym także w zakresie chirurgii szczękowej.


Tradycja

Od 1970 roku kontynuatorem tradycji rodzinnej jest prof. dr hab. Ryszard Koczorowski (syn Leonarda) specjalista w zakresie protetyki stomatologicznej. Jako pracownik Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu) zajmuje sie przed- i podyplomowym szkoleniem i posiada certyfikowaną (OSIS-EDI) umiejętność z implantologii stomatologicznej. Jest kierownikiem Kliniki Gerostomatologii poznańskiego Uniwersytetu Medycznego i autorem wielu publikacji o praktyczno-klinicznym aspekcie.

Ciągłość tradycji rodzinnej od 2000 roku realizuje także dr n. med. Maciej Koczorowski (syn Ryszarda), specjalista w zakresie ortopedii szczękowej i ortodoncji.


LRM dzisiaj

Aktualnie obok prof. dr hab. R. Koczorowskiego (protetyka i implantologia) oraz dr n. med. M. Koczorowskiego (ortodoncja), w gabinetach LRM przyjmuje dr n. med. Anna Mazur-Koczorowska (stomatologia dziecięca + zachowawcza) oraz dr. nauk medycznych Małgorzata Bielińska (stomatologia zachowawcza + periodontologia).

Specjalistyczne Gabinety Stomatologiczne LRM otrzymały pierwszy w Poznaniu (i drugi w Wielkopolsce) certyfikat specjalistycznej praktyki stomatologicznej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

Miło jest nam donieść, że w 2014 roku Praktyka Stomatologiczna LRM obchodziła 60-lecie istnienia a wśród obecnie przyjmowanych pacjentów są również osoby leczone w latach pięćdziesiątych przez lek. dent. Leonarda Koczorowskiego.