Historia

Początki praktyki stomatologicznej sięgają roku 1954, kiedy to w Poznaniu otwarty został pierwszy gabinet dentystyczny lek. dent. Leonarda Koczorowskiego.

Tradycja

Od 1970 roku kontynuatorem tradycji rodzinnej jest prof. dr hab. Ryszard Koczorowski (syn Leonarda) specjalista w zakresie protetyki stomatologicznej.

Dzisiaj

Wśród obecnie przyjmowanych pacjentów są osoby leczone jeszcze w latach pięćdziesiątych przez lekarza dentystę Leonarda Koczorowskiego

Kontakt

ul. Międzychodzka 14, 60-371 Poznań

Poniedziałki, Wtorki, Czwartki, Piątki
W godzinach 15:00-20:00

O Profesorze

Kierownik Kliniki Gerostomatologii, profesor zwyczajny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego.

Specjalista protetyki stomatologicznej oraz certyfikowanej przez EDI-OSIS z umiejętności implantologicznej. Lekarz-klinicysta, naukowiec, wykładowca i autor wielu publikacji z dziedziny protetyki, implantologii i materiałoznawstwa. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz vice-prezydent Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego. Członek zagranicznych i polskich towarzystw naukowych m.in. International Association for Dental Research, European Prosthodontic Association, International Congress of Oral Implantology, Deutsche Gesellschaft fur Orale Implantologie, Akademii Pierre-Faucharda. Twórca i kierownik pierwszej w Polsce Kliniki Gerostomatologii (2004 rok). Twórca i redaktor naczelny „Dental Forum” od 2004 roku. Członek Rad Naukowych wielu czasopism. Autor podręczników i opracowań klinicznych w języku polskim i angielskim. Członek Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu od 2016 roku oraz członek Wydziałowej Komisji ds. tytułów profesorskich oraz stanowisk profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego. Członek Komitetu Założycielskiego Europejskiego Stowarzyszenia Implantologicznego. Wyrózniony m.in. Honorową odznaką Miasta Poznania, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Ryszard Koczorowski

Profesor doktor habilitowany

Profesor doktor habilitowany Ryszrad Koczorowski

Zapraszamy na stronę gabinetu Koczorowscy.